Fish Registration — Registrace ryb — Fischanmeldung

 
AKTUALIZACE: 05.05.2021  | UPDATE: 05-May 2021
 
Přihlašování zatím není aktivní. Bude připraveno později.
The registration has not been opened yet. 
Die Registration wird erst vorbereitet.
 
 

 

Vážení přátelé,
těší nás váš zájem vystavovat své ryby na naší výstavě.
 
Své ryby přihlásíte elektronickým formulářem pomocí následujícího odkazu:

 

Přihláška do 22. září (středa)

 
 • Kopii přihlášky obdržíte emailem, který bude obsahovat i editovací odkaz, jímž budete svou registraci moct pozměnit. E-mail proto prosím uschovejte.
  Také na něj neodpovídejte, neboť je odeslán z adresy, ke které nemáme přístup. Namísto toho pište na czech.killi@gmail.com
 • Při vyplňování formuláře prosím zařadtě svůj druh do jedné z uvedených skupin. Můžete konzultovat loňský seznam. Rod Aphyosemion je rozdělen na tři skupiny, při rozhodování o zařazení se můžete poradit s tímto seznamem
 • Formulář (zatím) neumožňuje přihlásit více druhů ryb naráz. Použijte jej proto pro každý přihlašovaný druh ryb znovu.
 • Ve formuláři máte prostor pro jakékoliv komentáře a čteme je všechny do posledního puntíku. :-)
 • Kontakty pro zaslání ryb jsou uvedený v pozvánce pozvánce a programu výstavy (odkaz na přímé stažení dokumentu)
 • Pokud budete muset nějakou registraci zrušit, otevřte editační odkaz v došlém emailu a v poslední kolonce napište STORNO. Nebo se obraťte na naši e-mailovou adresu dole. My ji poté automaticky odstraníme.
 • Pro jakékoliv dotazy se obraťte na  czech.killi@gmail.com
 • Va V předběžném seznamu přihlášených druhů si svou registraci můžete zkontrolovat.
 • Budeme se na Vaše ryby těšit :)
 
English

 

 

 

Dear killifish friends,
we are very happy about your decision to sumbit your fish for our exhibition.

To register your fish, please use the following link:
 

Fish registration until 22 September (Wednesday)

 
 • You will receive a confirmation e-mail containing a copy of your answers. It will contain an Edit link allowing you to correct or change your answers so please keep it for later reference. Also,
  please do not reply to this confirmational email, as it will not reach our mailbox and it would be lost. Direct your queries to czech.killi@gmail.com.
 • You will be asked to select a corresponding group for the species. If in doubt you can consult the last year fishlist. The genus Aphyosemion is split into three groups, you can consul the following Aphyosemion list for referrence.
 • Unfortunatelly, the electronic form does not allow (yet) to register more species at once. So use the form for each of your submitted species repeatedly.
 • Feel free to leave us any comments in the form. We read them all. :)
 • Addresses and contact information for submitting your fish can be found in the Exhibition Invitation and Programme (direct-download of the document in PDF )
 • You may need to cancel your registration. Open the edit link in your confirmation e-mail and in the last field enter STORNO. Or message us at the e-mail address below
 • Feel free to contact us anytime at czech.killi@gmail.com
 • You can check your registration in the preliminary fishlist.
 • We look forward to welcome your fish in Prague at our exhibition :)
 
 

Deutsch

 

Liebe Killifreunde,
es freut uns sehr, dass Sie Ihre Fische für unsere Ausstellung anmelden möchten. 

Ihre Fische können Sie unter dem folgenden Link anmelden: Die Einzelnen Formularfelder sind zwar auf Englisch / Tschechisch, aber wir glauben, dass die Bedeutung der Felder aus dem Kontext und den Beispielen klar ist.

Fischanmeldung (bis 22. September)

 
 • Sie werden eine Kopie Ihrer Anmeldung per E-Mail erhalten. Die E-Mail wird auch einen Editierungslink beinhalten, mit dem Sie Ihre Angaben werden ändern können, also löschen Sie diese E-Mail noch nicht.
  Bitte auf diese E-Mail nicht antworten, sie wird von einer Adresse gesand, auf die wir keinen Zugriff haben, also Ihre Antwort käme bei uns nicht an. Wennden Sie sich stattdessen an czech.killi@gmail.com 
 • Beim Ausfüllen werden Sie aufgefordert, die Fische einer der Gruppen zuzuordnen. Fall Sie nicht sicher sind, können Sie sich an der Fischliste vom letzen Jahr orientieren. Der Aphyosemion-Genus wird in drei Gruppen aufgeteilt. Sie können sich nach dieser Aphyosemion-liste richten, wenn Sie im Zweifel sind.
 • Leider kann man nicht mehrere Fischarten mit diesem Formular auf einmal anmelden (das Formular-Tool ermöglicht es nicht). Benutzen Sie den Link bitte für jede Anmeldung erneut.
 • Im Formular gibt es ein Feld für jegliche Kommentare. Wir lesen alle Komentare durch. :)
 • Ihre Fische können Sie auch zu unserem deutschen Killi-Freund in Dresden versenden, aber auch zu uns nach Prag. Die Adressen und Kontakte finden sie in der  Ausstellungsinformation (das Dokumment asl  PDF-herunteladen)
 • Falls Sie Ihre Anmeldung stornieren müssten, öffnen Sie bitte den Editierungslink in der Bestätigungsemail und tragen STORTO im letzen Formularfeld ein. Oder sagen Sie uns unter der unten aufgeführen E-Mail-Adresse Bescheid. Wir werden den Eintrag dann manuell entfernen.
 • Mit jeglichen Fragen wenden Sie sich gerne an czech.killi@gmail.com
 • Sie können Ihre Anmeldung in der Vorläufigen Fischliste überprüfen.
 • Wir freuen sehr, Ihre Fische in Prag austellen zu dürfen. :)
Liebe Killifreunde,
wir freuen uns, dass Sie Ihre Fische für unsere Ausstellung anmelden möchten. 
 
Die Fische können Sie mit dem folgenden Link anmelden:
 
Fischanmeldung (öffnet ein neues Fenster).
 
Sie werden eine Kopie ihrer Antworten per E-Mail erhalten. Es wird auch einen Link beinhalten, mit dem Sie Ihre angaben werden ändern können.
Bitte auf diese E-Mail nicht antworten, da sie nirgendwohin geht.
 
Leider kann man nicht mehr als eine Fischart anmelden (zur Zeit). Benutzen Sie den Link bitte für jede Fischart neu.
Wir freuen uns auch über jegliche Kommentare und lesen sie alle durch.