Covid-19: eskalace | emergency | Eskalierung

  • english below
  • deutsch unten
 
aktualizace 12. září 2020

Zrušení výstavy

 
Vážení přátelé,
s velkou lítostí musíme oznámit, že jsme se kvůli překotnému vývoji kolem pandemie Covid-19 rozhodli výstavu halančíků v Praze zrušit.
 
O konání výstavy jsme v dobré víře rozhodli koncem června. Tou dobou již uplynula řada týdnů od postupného rozvolňování karanténních opatření a situace byla velmi slibná. Začátkem července byla všechna opatření zrušena, což sice vedlo k mírnému nárůstu případů, avšak nárůst byl vysvětlována jako lokalizovaná ohniska na opačném konci země, jež se daří trasovat.
 
Od začátku školního roku 1.září sice byly zavedeny roušky, ale pouze v MHD. Týden poté (tj. před pár dny) však došlo k exponenciální explozi případů násobně lámající všechny rekordy z letošního jara. Dnešní hodnoty však zpožděne odrážejí stav situace cca. před týdnem (inkubační doba, trvání testu), a každý je překonán rekord předchozího dne. Skutečná situace je tak bohužel pravděpodobně značně horší a přijatá opatření budou mít značnou setrvačnost, jak ukázala jarní zkušenost.
 
Vláda v reakci nařídila povinné nošení roušek ve všech interiérech a lze očekávat další opatření. O vážnosti situace vypovídá, že okolní země postupně zařazují Prahu mezi rizikové oblasti a návštěvníky ze zahraničí po návratu z Prahy čeká karanténa.
 
Připravit výstavu vyžaduje značné osobní nasazení a úsilí po dobu celého týdne a hrozí, že přípravy nedokončíme (karanténa, onemocnění), že ji nebudeme smět pořádat, či že se třeba za současné kritické situace někdo během příprav nakazí.
 
Jsme si dobře vědomi, že jsme svým rozhodnutím mohli některým z vás způsobit značné potíže, avšak věřte, že jsme sami vývojem v Česku zaskočeni a že nás celá situace mrzí a trápí a přijměte naši omluvu.
 
Věříme, že pro naše rozhodnutí naleznete pochopení.
Těšíme se na setkání v lepších časech,

buďte zdrávi

 

Stay well and safe.
 
Vážení přátelé,
s velkou lítostí musíme oznámit, že jsme se kvůli překotnému vývoji kolem pandemie Covid-19 rozhodli výstavu halančíků v Praze zrušit.
 
 
O konání výstavy jsme v dobré víře rozhodovali koncem června. Tou dobou již uplynula řada týdnů od postupného rozvolňování karanténních opatření a situace byla velmi slibná. Začátkem července byla všechna opatření zrušena, což sice vedlo k mírnému nárůstu případů, avšak nárůst byl vysvětlována jako lokalizovaná ohniska na opačném konci země, která se dařila trasovat.
 
 
Od začátku školního roku 1.září sice byly zavedeny roušky, ale pouze v MHD. Týden poté (tj. před pár dny) však dochází k exponenciální explozi případů násobně lámající všechny rekordy z letošního jara. Dnešní hodnoty však zpožděne odrážejí stav situace cca. před týdnem (inkubační doba, trvání testu), tudíž skutečná situace je bohužel pravděpodobně značně horší.
 
 
Vláda překotně začala zavádět opatření o povinném nošení roušek ve všech interiérech a lze očekávat další opatření. Připravit výstavu vyžaduje značné osobní nasazení a úsilí po dobu celého týdne a hrozí, že přípravy nedokončíme, že ji nebudeme smět pořádat, či že se třeba za současné kritické situace někdo na výstavě nakazí.
Jsme si dobře vědomi, že jsme svým rozhodnutím mohli některým z vás způsobit značné potíže, avšak věřte, že jsme sami vývojem v Česku zaskočeni a že nás celá situace mrzí a trápí.
Věříme, že pro naše rozhodnutí naleznete pochopení
 
Těšíme se na setkání v lepších časech,
buďte zdrávi
Update: 12-Sept 202.

Show cancellation

Dear friends,

we regret to inform you hat we had to cancel our killifish show in Prague due to an unprecedented outbreak of Covid-19 in the last few days.

We agreed in good faith at the end of June to proceed with the show in September. Back then, we had been experiencing almost a month of substantial easing of lockdown restrictions. Beginning of July, all restrictions had been lifted and we experienced a small, but stable  increase of cases in traceable localized hotspots. The situation thus looked very stable and promising for well over three months until a just few days ago.

The schools were reopened on 1 September and almost a week later (that is a few days ago) the situation has aggravated exponentially. All earlier records have been exceeded manifold and each day breaks the record held by the previous day.

The infection rates of today however reflect the situation of about a week ago (due to incubation period and test evaluation) so the real situation is likely significantly worse, as the experience from spring taught us.

Two days ago the government hastily ordered the wearing of face-masks in all interiors and we can expect new measures to be imposed anytime. Neighboring countries started quickly imposing quarantine measures on visitors to Prague and other countries are said to follow suit anytime. This reflects the severity of the situation.

To prepare the show requires a significant personal and physical commitment for over a week and there is a real danger looming of us not being able to finish the preparations due to last minute enforced governmental measures or someone being sent into quarantine or even contracting the disease.

We are aware that this lats minute cancellation may have caused you trouble for which we sincerely apologize, but we ourselves are stunned by the latest development. 

We hope that you therefore understand our last-minute decision.

See you in better times,
stay well and safe.

 
 
Aktualisierung: 12. 9. 2020

Absage der Ausstellung

 
Liebe Freunde,
mit großem Bedauern mussten wir die Ausstellung in Prag aufgrund der Eskalation der Pandemie in den leltzten tagen absagen.
 
Wir beschlossen ende Juni im guten Glauben, dass wir die Ausstellung im September doch veranstallten würden. Damals war es schon mehrere Wochen her, dass die Maßnahmen schrittweise aufgelockert wurden und die Situation sah (im Vergleich zu anderen Staaten) sehr günstig aus. Anfang 
Juli wurden alle Maßnahmen aufgehoben. Dies führte zwar zum Anwuchs von Fällen, aber es handlete sich um lokale Ausbrüche, die unter Kontrolle gestellt werden konnten. Die Situation blieb daher sehr stabil für drei Monate.
 
Seit Anfang des Schuljahres (1. 9.) wurden das Tragen von Gesichtsmasken im öffentlichen Nahverkehr eingeführt. Eine Woche später (dh. vor ein Paar tagen) explodierte die Situation über  alle Grenzen hinaus und brach alle Frühlingsrekorde mehrfach, wobei jeder neue Tag  den Rekord von gestern bricht.
 
Die Infektionswerte von heute reflektieren lediglich die Lage von etwa vor einer Woche (Inkubationszeit, Verzug bei Testergebnissen), also ist die tatsächliche Situation wesentlich schlimmer.
 
Die Regierung verordnete umgehend vorgestern das Tragen von Gesichtsmasken im Inneren und man kann weitere Verschärfungen erwarten.
Das Vorbereiten der Ausstellung bedarf allerding einen hohen physischen Personaleinsatz für mehr als eine Woche und es besteht die Gefahr, dass wir es nicht schaffen, die Ausstellung fertig zu vorbereiten, dass sie eventuell gar nicht wird stattfinden dürfen oder dass jemand von uns krank oder in Quarantäne gesandt wird.
Es ist uns bewusst, dass wir manchen von euch dadurch große Komplikationen verursachten, für welche wir uns ehrlich Entschuldigen, aber wir sind selbst durch die Entwicklung in den letzten Tagen erstaunt und es tut uns sehr Leid.
 
Wir hoffen, dass ihr für unsere dringende Entscheidung im letzten Augenblick Verständnis habt und 
dass wir uns bald in besseren Zeiten werden wiedersehen können.
 
Seid wohl und mögt ihr und eure Freunde und Familie gesund bleiben.