C

 

 

25. září 2021 / 25. September 2021

Final Fishlist  Seznam vystavovaných ryb

(přidejte své) Fotky z výstavy / Pictures from the convention (upload yours)

Oznámení výstavy

Program výstavy

 

Drazí přátelé akvaristé i neakvaristé,

chtěli bychom Vás pozvat na naši mezinárodní výstavu akvarijních ryb halančíků. Vloni jsme museli od pořádání výstavy upustit, tak bychom si to letos s o to větší radostí rádi společně vynahradili. Spatříte u nás nevšední, zato však nádherně zbarvené ryby z celého světa, z nichž se některé mají zajímavý životním cyklus na souši (nothobranchius rachovii) či jejich chování nese znaky jakési vrozené majestnátnosti (například Laimosemion xiphidius).

Na závěř výstavy pak proběhne burza, takže si některé z těchto podivuhodných ryb můžete přinést domů a pokusit se o odchov.

Takže si poslední zářijový víkend vyhraďte pro naši výstavu, kterou spojíte s návštěvou skleníku botanické zahrady, Vyšehardu či půvabného okolí univerzitní čtvrti s netradičními pohledy na Prahu.

Budeme se těšit v září.

Vaši halančíkáři

chtěli bychom Vás pozvat na naši mezinárodní výstavu akvarijních ryb halančíků. Vloni jsme museli od pořádání výstavy upustit, tak bychom si to letos s o to větší radostí rádi společně vynahradili. Spatříte u nás nevšední, zato však nádherně zbarvené ryby z celého světa, z nichž se některé mají zajímavý životním cyklus na souši (nothobranchius rachovii) či jejich chování nese znaky jakési vrozené majestnátnosti (například Laimosemion xiphidius).

Na závěř výstavy pak proběhne burza, takže si některé z těchto podivuhodných ryb můžete přinést domů a pokusit se o odchov.
Takže si poslední zářijový víkend vyhraďte pro naši výstavu, kterou spojíte s návštěvou skleníku botanické zahrady, Vyšehardu či půvabného okolí univerzitní čtvrti s netradičními pohledy na Prahu.

Budeme se těšit na společné setkání v září, snad bez roušek. Se srdečným pozdravem, Vaši halančíkáři :)

 
Updated 4 September 2021

Preliminary fishlist and Registration (with live updates) on:

It may take several seconds to display (we are using free hosting so the loading can be slower)

Exhibition announcement: information for exhibi tors

Exhibition Programme